K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼”̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼p̼h̼a̼m̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼Q̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼...

B̲ố̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲:̲”̲ ̲C̲o̲n̲ ̲t̲ô̲i̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲x̲i̲n̲h̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲g̲i̲à̲u̲ ̲c̲ó̲,̲n̲ó̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲ở̲ ̲đ̲â̲u̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲ở̲”̲m̲à̲ ̲n̲ó̲ ̲v̲ề̲ ̲n̲h̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲l̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲s̲a̲o̲ ̲đ̲â̲u̲

  ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ở̼...